Sıkça Sorulan Sorular

Uzun olan her çene törpülenebilir mi ?

Çene ucu törpüle işleminde en önemli kriter alt ve üst dişlerin birbiri ile olan ilişkisidir. Eğer alt ve üst dişlerin ilişkisinde sorun yoksa yani ışırım normal ise her çene törpülenerek şekillendirilebilir.

5dk İçinde Fiyat Al

Masseterhipotrofisi ne demek ?

Masseter kası yüzümüzde özellikle çiğneme fonksiyonumuzu sağlayan bir kas dokusudur. Bazı hastalarda bu kas dokusu vücut geliştirenlerdeki gibi fazla gelişebilir ve buna bağlı olarak alt çenenin köşe bölgelerinin çıkıntılı olmasına neden olur. Masseter kası gelişmiş olan bireylerde kas gücüne bağlı olarak kasın yapıştığı kemik bölgede de(çene köşelerine yapışır) kabarıklık ortaya çıkar. Masseterhipertrofisi kadın-erkek herkesde görülebilir, kadınlarda maskülen(erkeksi) görüntüye neden olur, erkeklerde ise asimetrik-kaba bir görüntü ortaya çıkartır. Bu sorunun net olarak tedavisi vardır.

Tedavi alternatifleri arasında kas içine botoks enjeksiyonu en kolay olanıdır, ancak etkisi-faydası nispeten kısıtlıdır. Diğer alternatif olan cerrahi işlemde ise masseter kasının inceltilmesi, kemiğin törpülenmesi işlemleri yapılır ve neticeleri ise çok iyidir, tatmin edicidir. Bu ameliyat oldukça kolay bir ameliyattır, 1-1,5 saat sürer, ağız içinden yapılır, hasta aynı gün bile taburcu olabilir.

Kare olan bir yüze oval bir açı verilebilir mi ?

Kare görünümlü yüz şeklini oval ya da V şekline rahatlıkla dönüştürebiliriz. Kere yüz şeklinde sıklıkla neden çene kemiğinin köşe bölgelerinin belirgin olması ve masseter kasının çok gelişmiş(hipertrofik) olmasıdır. Tüm bu sorunlar cerrahi ile rahatlıkla çözümlenebilir.

Çene gamzesi estetiği ne demek ?

Çene gamzesi estetiği çene ucuna orta hatta oluşturulan gamzeyi ifade eder. Bazı hastalar çene ucunda var olan gamzeden rahatsız olup onu yok etmek isterken bazısına da sempatik göründüğü için oluşturulmasını ister. Her halükarda her iki uygulamada rahatlıkla yapılabilir.

Çeneyi nasıl uzatıyorsunuz ?

Çene uzatma ameliyatlarında birden fazla teknik söz konusudur. Sadece çene ucunda olan sorunlarda çene ucuna implant (medpor  ya da silikon implant) yerleştirilebileceği gibi kemik dokuya kesiler yapılarak da uzatma sağlayabiliriz. Alt çenenin dişlerle birlikte geride olduğu olgularda ortodontik tedavi sonrasında alt çene dişlerle birlikte öne alınır ve çene uzatma sağlanmış olur. Nadiren yaşı daha küçük olan hastalarda ise Distraksiyon Osteogenezis olarak isimlendirilen bir ameliyat tekniği uygulanır. Bu yöntemde çene kemiğine bir aparat yerleştirilir ve her gün 1 mm lik uzatma yapılabilir, ihtiyaç ne kadarsa o kadar uzatma yapılabilir.

Çene ucu törpüleme izsiz bir ameliyat mı ?

Çene ameliyatlarının neredeyse tamamı ağız içerisinden yapılır, dolayısıyla çene törpüleme işlemi de ağız içerisinden yapıldığı için izsiz bir ameliyattır.

Çene uzatırken çeneye yabancı madde konulursa bu vücuda zarar verir mi ?

Çene ucu yetmezliklerinde yani çene ucunun küçük olduğu durumlarda cerrahi tedavi alternatiflerinden biride sentetik materyal (dolgu) enjeksiyonları ve implant (medpor ve silikon) uygulamalarıdır. Sentetik materyal olarak kendiliğinden eriyen hyaluronik asit içerikli dolgular öneriyor ve kullanıyorum, bu tarz dolgularda komplikasyon oranı neredeyse sıfırdır. İmplant uygulamalarında Medporimplantlarporöz polietilen içeriklidir ve kemik benzeri bir materyaldir, ağız içinden yerleştirilir ve kemiğe titanyum vidalarla tespit edilir, vücuda zarar verecek komplikasyona neden olma olasılığı neredeyse sıfırdır. Silikon implantlar da ise kemikte erime ve benzeri sorunlar oluşabileceği için hastalarıma önermiyorum.

Çene ucu törpüleme ameliyatında agrı var mı ?

Çene ucu törpüleme ameliyatı ağız içinden yapılır, kendiliğinden eriyen dikişlerle kapatılır, aynı gün bile taburcu olabilir ve en önemlisi hemen hemen hiç ağrı olmaz.

Çene ucu ataşehir escort törpüleme Ameliyattan sonra iyileşme süresi ne kadar ?

Çene ucu törpüleme ameliyatı ağız içinden yapılır, kendiliğinden eriyen dikişlerle kapatılır, aynı gün bile taburcu olabilir, ameliyat ağız içinden yapıldığı için ilk 2 gün sıvı gıdalarla beslenir, sonrasında aşamalı olarak normal gıdalara geçer, ameliyat gününde bile banyo yapabilir, 3 gün sonra flaster bandajlar alınır,5-7 gün içinde ödemlerin büyük çoğunluğu geçer ve iş yaşantısına dönebilir. Ameliyat sonrasında 2-3 ay boyunca çene ucu küçülmeye devam eder

Çenenin iki tarafı birbirine eşit değil ise, ne yapılmalıdır ?

Bu sorunun en net ve kısa cevabı muayene için başvurmanız şeklindedir. Çünkü muayene bulgularınıza göre tanıyı koyup tedaviyi planlayabiliriz.

Ameliyatsız çene kayması tedavi edilebilir mi ?

Nadiren de olsa bazı olgularda sadece ortodontik tedavi çene kaymasını çözümleyebilir.

Yüzün bir tarafının diğer tarafa göre büyük olması durumunda ne yapılmalı ?

Yüzün bir tarafının diğerinden büyük olması HemifasyalHipoplazi olarak isimlendirilir. Bu tablonun çoğunlukla nedeni doğumsal(konjenital) dır, diğer bir neden ise çocukluk döneminde geçirilen travmalara bağlı uygun tedavi edilmeyen çene eklem kırıklarıdır. Çok ileri evre olabileceği gibi hafif seviyede de olabilmektedir. Hafif olan olgularda sadece yağ enjeksiyonu şeklinde dolgu uygulamaları dahi tedavi için yeterli olabilmekte iken ileri evre olgularda çift çene ameliyatı dahi gerekebilmektedir.

Çeneyi genişletmek mümkün müdür ?

Çene cerrahisinde hemen her türlü işlem yapılabilmektedir dolayısıyla çeneyi genişletmek de mümkündür. Bunun için çoğunlukla çene köşeleri için üretilmiş olan Medporimplantlar kullanılır ve neticeleri oldukça başarılıdır.

Gülerken dişlerim görünüyor… Bu Tedavi edilebilir mi ?

Gülerken üst dişlerimizin tamamı, dişetlerimizin ise 1-2 mm lik kısmının görülmesi normaldir, ancak özellikle gülerken diş etleri çok fazla görünüyorsa ‘GummySmile’ dediğimiz bir tablo ortaya çıkar. Bu sorun net olarak cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir. Üst çenenin dikey uzunluğu azaltılarak diş etlerinin fazla görünme sorunu ortadan kalkar.

Çene ile dudak arasında ki çukurluk nasıl tedavi edilir ?

Çene ile dudak arasındaki çukurun (Labiomental oluk) nedenleri arasında çene ucunun çok önde olması ve genetik olarak bu oluğun belirgin olması gibi nedenler yer almaktadır. Bu çukurun tedavisinde çene ucunda sorun yoksa dolgu uygulamaları yeterli olurken, çene ucu çok belirgin olduğunda çene törpüleme ameliyatı gerekebilmektedir.

Elmacık kemiği törpülenebilir mi ?

Elmacık kemiğinin fazla geniş ya da çıkık olması gibi durumları ile de karşılaşabiliyoruz. Cerrahi teknik olarak deformitenin hafif olduğu olgularda törpüleme işlemi yeterli iken ileri derece olan olgularda yüzü daraltabilecek şekilde kemiğe müdahale de edebiliriz. Her iki ameliyatta cerrahi teknik olarak oldukça kolaydır ve rahatlıkla ağız içinden yapılabilir.

Akromegali tedavi ne demek ?

Akromegali vücutta büyüme hormonunun(Growth Hormon) fazlaca salgılanmasından dolayı tüm kemik yapıların normalden çok fazla gelişmesini ifade eden bir terimdir. Akromegali olgularında dolayısıyla çene kemikleri de etkileneceği için normalden daha iri, kaba bir yüz şekli ortaya çıkar.

Doğuştan olan çene bozuklukları hangi yaşta ameliyat edilmeli ?

Doğuştan olan çene bozukluklarında hastanın tanısı, muayene bulguları ameliyat yaşını belirlemede en önemli etkenlerdir. Pierre-Robin sendromu gibi ileri derece çene küçüklüğü olan hastalarda 4-5 yaşlarında DistraksiyonOsteogenezis  yöntemi ile çene kemiğine bir aparat yerleştirerek çeneyi öne almak, uzatmak gerekebilir. Ancak bazı olgularda ise doğuştan genetik olarak var olan sorun çocuk büyüdükçe belirginleşmeye devam eder, bu tarz olgularda kemik gelişiminin tamalanmasını beklemek daha doğru olacaktır.

Bebeklerde dudak damak yarığı tedavisi ne zaman başlıyor ?

Dudak yarıklarında ameliyat zamanlaması bebeğin kan tablosu ve kilosu yani gelişimi iyiyse 2. aydır. En erken bebek 2 aylık olduğunda dudak yarığı onarımı yapılmalıdır. Damak yarıklarında ise sorun sadece yumuşak damakta ise, kemiği ilgilendirmiyorsa bebek 9 aylık olduğunda yapılabilir, ancak tam damak yarıklarında ameliyat zamanlaması 15-18 aya dek uzayabilir.

Çeneye platin(titanyum plak-vidalar) konursa, vücut bunu kabul etmeyebilir mi ?

Çene cerrahisinde kullanılan titanyum plak-vidalara karşı reaksiyon oluşumu çok nadirdir. Meslek yaşantımda sadece metabolik hastalığı olan bir hastamda reaksiyonla karşılaştım ama bu tablo cidden çok ama çok nadirdir.

Sivri bir çeneye nasıl bir tedavi uygulanır ?

Sivri çenenin tedavisinde çene ucunu daha oval hale getirmek gerekir. Bu sadece törpüleme işlemi ile yapılabileceği gibi çene ucu dikey olarak uzunsa aradan kemik doku çıkartarak da yapılabilir. Bu cerrahi işlemde ağız içerisinden yapılır ve oldukça kolay bir ameliyattır.

Sert yüz hatları yumuşatılabilir mi ?

Sert yüz hatlarını elbette daha yumuşak hale getirebiliriz. Bunun için sadece  çene cerrahisi değil aynı zamanda burun estetiği yada göz çevresi estetiği gibi işlemler de gerekli olabilir.

Yemeği hep tek taraftan yemek sağlık sorunu açar mı ?

Yemeği hep aynı tarafla çiğnemek özellikle dişlerde aşınma gibi sorunlara yol açabilir, bunun yanı sıra çiğnemenin yapıldığı taraftaki çiğneme kasının çok fazla gelişmesi nedeniyle yüz asimetrilerine dahi neden olabilir.

Çene gelişim bozuklukları tedavi edilebilir mi ?

Çene gelişim bozuklukları rahatlıkla tedavi edilebilir. Burada önemli olan husus hastanın muayene bulgularına göre doğru tanıyı koymak ve en uygun tedavi yolunu belirlemekten geçmektedir.

2022-06-23T13:20:16+00:00